MetalliTeenus

Rattamajad

Mis on rattamaja?

Tegu on abihoonega, mis on mõeldud jalgrataste hoidmiseks. Kui ehitada alla 20m2 suurune rattamaja, siis ei ole tarvis ehitusluba. Sageli kasutatakse rattamaja ka panipaikadena, kus hoitakse näiteks autorehve, lastevankreid, suuski ja kelke ning muid asju.

Miks on rattamaja vajalik?

Rattamajad muutuvad järjest populaarsemaks, sest kortermajades puuduvad head võimalused rataste hoidmiseks. Rattad paigutatakse sageli trepikodadesse – see aga takistab tulekahju korral päästeameti tööd. Päästeamet käib ka kortermajade trepikodasid kontrollimas ning nõuetele mittevastavuse korral tehakse ettekirjutus rattad trepikodadest eemaldada. Lisaks eelnevale esineb trepikodades sageli rataste vargust.

Kellele on rattamajad mõeldud?

Rattamajad on eelkõige mõeldud korteriühistutele, koolidele, lasteaedadele ning ettevõtetele, mille töötajad kasutavad töölkäimiseks jalgrattaid.

Kas tarvis on ehitusluba?

Kui rattamaja suurus on alla 20m2, siis ei ole tarvis ehitusluba ega kooskõlastust

Metalliteenus OÜ poolt pakutavad rattamajad on erilised, sest..

Meie ehitatud rattamajad on lukustatavad ning turvalised

Meie rattamajad on lihtsasti paigaldatavad. Neid saab tõsta ühes tükis ja vajadusel vahetada asukohta ka hiljem

Meie rattamajadel on eraldi kuumtsingitud restist põrand, seetõttu ei ole tarvis teostada eraldi betoonitöid

Meie rattamaju saab paigaldada ka otse muruplatsile – ei ole tarvis eraldi vundamenti rajada

Meie rattamajad toodetakse tehases ja tuuakse tellijale ühes tükis – seega saab teostada paigaldust ka talvel